سلام بر کسانی که
در اعماق قلب ما زندگی میکنند
بی آنکه بدانند ..
IMG_20220105_185441_853.jpg