قابل توجه دخترایی که تو این روزای سرد با ساپورت و شال نازک میان بیرون
خواهر من اگه کسی میخواست شماره بده تا الان داده بود !!
سرما میخوریاااااا