Instead dunno

عشقی که درد شد سبزی که زرد شد شامی که سرد شد یعنی عوض شدی بیشتر

Instead dunno
۱۰ پست
۸۳ مشترک
۲۰ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۲۸
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱۸۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۳۶۹
بازنشر کرده است.

بشر پنج لیتر خون بیشتر نیست!... این حقیقت را وقتی می‌فهمی که دیگر کار از کار گذشته!
با نگاه اول متوجه‌ تفاوت نمی‌شوی! نمی‌فهمی که همه‌ی کره‌ی زمین چیزی نیست جز یک گردونه‌ی قمارخانه! با شماره‌های خوب و شماره‌های بد ...!
دسته دلقک ها

نخونده لایک نکنید جملات زیبایین

می‌گویند فراموشی دفاعِ طبیعی بدن است در برابر رنج! می‌گویند دردی که نوزاد، هنگام عبور از آن دریچه‌ی تنگ متحمل می‌شود، چنان شـدید است که کودک، ترجیح می‌دهد رنجِ زاده شـدن را برای همیشه از یاد ببرد...!

یک بار مرد بزرگی که گویی به یک نظر درد مرا دریافته بود، به من گفت: سعی کن چیزی را دوست بداری، فرقی هم نمی کند چه چیز.
خدا، زن، موسیقی، حتى مشروب یا تریاک ...
ولی یک چیزی را "دوست" بدار!

براي آدم ها، چه آنها كه برايت عزيزترند و چه آنها كه فقط دوستند ... خاطره های خوب بساز ... آن قدر برايشان خوب باش ؛ كه اگر يك روز همه چيز را گذاشتی و رفتی ...در كنج قلبشان جايي براي تو باشد تا هر از گاهی بگويند :" ای كاش بود ... "
هر از گاهی دست دراز كنند و بخواهند كه باشی ... هر از گاهی دلتنگ بودنت شوند ... می دانم سخت است ...اما تو خوب باش ...حتي برای آن كه با تو بد كرد ... روزی ميفهمد ، همان ساده بودنت كم نبود ...
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.