مشخصات

yasi76
100958 امتیاز
2814 پست
زن - مجرد
1376/03/22
ديپلم
دانشجوی حقوق
اسلام
ايران
با خانواده
نميکشم
پرسپولیــــــس-تهـــــــــران-وکالت
G5
174 - 70

دنبال‌کنندگان

(217 کاربر)

بازدیدکننده

2487 کاربر

حرف دل yasi76 :
_

yasi76
yasi76
ﺑُﻐــــــــﺾ دﺍﺭﻡ ﺭِﻓﯿــــــــــﻖ !!!

دﺳــــــــــﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿــــــــﺮﯼ؟؟؟؟

ﺳــَـــــﺮَﻡ ﺭﺍ ﻣﯿـــــــﭽَﺴﺒﺎﻧﯽ ﺑــَﺮ ﺳـــــﯿﻨِﻪ
ﺍﺕ؟؟؟؟

ﺍجاﺯﻩ میدﻫﯽ ﺧﯿـــــﺲ ُکنم ﺗَﻨَـــــﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍَﺷڪ ﻫﺎﯾـــــَـــﻢ؟؟

ﺑُـــــﻐﺾ دﺍﺭَﻡ ﺭﻓـــــــــﯿﻖ !!

ﮔــــــــﻮﺵ ﻣﯿﺴــِــــﭙﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻫـــِـﻖ ﻫــِــﻖ ﻫـــــﺎﯾَﻢ؟؟؟

ﻣــــــَـــﺮﺍ ﻣـﯿﺒﺮﯼ ﺑِﻪ ﯾِڪ ﺟـــــــﺎﯼِ دﻭﺭ؟؟؟

دﻋـــــــﻮﺗَﻢ ﻣﯿڪـــــﻨﯽ ﺑـــــﻪ ﯾِڪ ﺁﻏــــــــــــــﻮﺵ؟؟؟

درکم خواهی ڪَرد؟؟؟

ﻣﯿـــــــﺸﻮد ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻢ ﺍﺷـــــــڪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﭘﺎڪ
ڪُنی

ﻣﯿﺨـــــــﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮدﻡ ﺑـــِـــــــﻪ ﺯِﻧﺪِﮔــــــﯽ !
j5xd_932f0b64bc4739bbe6175ee70d3af921.jpg
8 دیدگاه · 1395/03/11 - 10:40 در TEHRAN · ش: 1308521690 ·
yasi76
yasi76
yqd1_3x71swmbyq607a87if4m.jpg
دیدگاه · 1396/02/3 - 18:30 در TEHRAN · ش: 1309249209 ·
yasi76
yasi76
IMG_20170402_025548.jpg
دیدگاه · 1396/01/17 - 10:22 در TEHRAN · ش: 1309214006 ·
yasi76
yasi76
IMG_20170406_102407.jpg
دیدگاه · 1396/01/17 - 10:21 در TEHRAN · ش: 1309214004 ·
yasi76
yasi76
IMG_20170405_232853.jpg
دیدگاه · 1396/01/17 - 10:18 در TEHRAN · ش: 1309213993 ·
yasi76
yasi76
IMG_20170406_102702.jpg
دیدگاه · 1396/01/17 - 10:17 در TEHRAN · ش: 1309213991 ·
yasi76
yasi76
photo_2017-02-19_16-28-23.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:42 در TEHRAN · ش: 1309158520 ·
1 بازنشر:
yasi76
yasi76
photo_2017-02-19_16-30-40.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:40 در TEHRAN · ش: 1309158512 ·
او می اید
او می اید
yasi76
در شهر تورا دیدم و نشناختمت

در ذهن همه تو را چه بد ساختمت

با صد گنه بزرگ و کوچک هر روز

آقای عزیز...گریه انداختمت
8.jpg
2 دیدگاه · 1395/12/17 - 22:40 · ش: 1309158511 ·
3 بازنشر:
yasi76
yasi76
photo_2017-02-27_22-38-42.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:39 در TEHRAN · ش: 1309158508 ·
1 بازنشر:
yasi76
yasi76
photo_2017-02-19_16-27-23.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:39 در TEHRAN · ش: 1309158503 ·
yasi76
yasi76
photo_2017-02-25_10-33-34.jpg
2 دیدگاه · 1395/12/17 - 22:38 در TEHRAN · ش: 1309158497 ·
yasi76
yasi76
images (1).jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:37 در TEHRAN · ش: 1309158495 ·
yasi76
yasi76
khordadi-29295-24.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:36 در TEHRAN · ش: 1309158491 ·
yasi76
yasi76
photo_2017-02-19_16-29-01.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:36 در TEHRAN · ش: 1309158486 ·
yasi76
yasi76
photo_2017-02-19_16-31-12.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:35 در TEHRAN · ش: 1309158484 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15