مشخصات

yasi76
91104 امتیاز
2809 پست
زن - مجرد
1376/03/22
ديپلم
دانشجوی حقوق
اسلام
ايران
با خانواده
نميکشم
پرسپولیــــــس-تهـــــــــران-وکالت
G5
174 - 70

دنبال‌کنندگان

(216 کاربر)

بازدیدکننده

2376 کاربر

حرف دل yasi76 :
_

yasi76
yasi76
ﺑُﻐــــــــﺾ دﺍﺭﻡ ﺭِﻓﯿــــــــــﻖ !!!

دﺳــــــــــﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿــــــــﺮﯼ؟؟؟؟

ﺳــَـــــﺮَﻡ ﺭﺍ ﻣﯿـــــــﭽَﺴﺒﺎﻧﯽ ﺑــَﺮ ﺳـــــﯿﻨِﻪ
ﺍﺕ؟؟؟؟

ﺍجاﺯﻩ میدﻫﯽ ﺧﯿـــــﺲ ُکنم ﺗَﻨَـــــﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍَﺷڪ ﻫﺎﯾـــــَـــﻢ؟؟

ﺑُـــــﻐﺾ دﺍﺭَﻡ ﺭﻓـــــــــﯿﻖ !!

ﮔــــــــﻮﺵ ﻣﯿﺴــِــــﭙﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻫـــِـﻖ ﻫــِــﻖ ﻫـــــﺎﯾَﻢ؟؟؟

ﻣــــــَـــﺮﺍ ﻣـﯿﺒﺮﯼ ﺑِﻪ ﯾِڪ ﺟـــــــﺎﯼِ دﻭﺭ؟؟؟

دﻋـــــــﻮﺗَﻢ ﻣﯿڪـــــﻨﯽ ﺑـــــﻪ ﯾِڪ ﺁﻏــــــــــــــﻮﺵ؟؟؟

درکم خواهی ڪَرد؟؟؟

ﻣﯿـــــــﺸﻮد ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻢ ﺍﺷـــــــڪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﭘﺎڪ
ڪُنی

ﻣﯿﺨـــــــﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮدﻡ ﺑـــِـــــــﻪ ﺯِﻧﺪِﮔــــــﯽ !
j5xd_932f0b64bc4739bbe6175ee70d3af921.jpg
8 دیدگاه · 1395/03/11 - 10:40 در TEHRAN · ش: 1308521690 ·
yasi76
yasi76
photo_2017-02-19_16-28-23.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:42 در TEHRAN · ش: 1309158520 ·
1 بازنشر:
yasi76
yasi76
photo_2017-02-19_16-30-40.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:40 در TEHRAN · ش: 1309158512 ·
او می اید
او می اید
yasi76
در شهر تورا دیدم و نشناختمت

در ذهن همه تو را چه بد ساختمت

با صد گنه بزرگ و کوچک هر روز

آقای عزیز...گریه انداختمت
8.jpg
2 دیدگاه · 1395/12/17 - 22:40 · ش: 1309158511 ·
3 بازنشر:
yasi76
yasi76
photo_2017-02-27_22-38-42.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:39 در TEHRAN · ش: 1309158508 ·
1 بازنشر:
yasi76
yasi76
photo_2017-02-19_16-27-23.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:39 در TEHRAN · ش: 1309158503 ·
yasi76
yasi76
photo_2017-02-25_10-33-34.jpg
2 دیدگاه · 1395/12/17 - 22:38 در TEHRAN · ش: 1309158497 ·
yasi76
yasi76
images (1).jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:37 در TEHRAN · ش: 1309158495 ·
yasi76
yasi76
khordadi-29295-24.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:36 در TEHRAN · ش: 1309158491 ·
yasi76
yasi76
photo_2017-02-19_16-29-01.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:36 در TEHRAN · ش: 1309158486 ·
yasi76
yasi76
photo_2017-02-19_16-31-12.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:35 در TEHRAN · ش: 1309158484 ·
yasi76
yasi76
عکس-نوشته-جدید-درباره-خصوصیات-متولدین-ماه-خرداد.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:33 در TEHRAN · ش: 1309158477 ·
yasi76
yasi76
0nl_4.jpg
دیدگاه · 1395/12/17 - 22:33 در TEHRAN · ش: 1309158476 ·
yasi76
yasi76
1436621902246266_large.jpg
دیدگاه · 1395/12/16 - 23:29 در TEHRAN · ش: 1309156290 ·
1 بازنشر:
yasi76
yasi76
135512_329114271.jpg
دیدگاه · 1395/12/16 - 23:28 در TEHRAN · ش: 1309156288 ·
yasi76
yasi76
500x500_1470269056790374.png
دیدگاه · 1395/12/16 - 23:27 در TEHRAN · ش: 1309156284 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15