❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️

ز ما بودی جدا بودن روا نیست... #اوحدی درباره »

صفحه رسمی zahragoooli در شبکه اجتماعی بلوک 13

مشخصات

❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
حمایت کننده طلایی (Gold)
84226 امتیاز
1237 پست
زن - مجرد
1378/07/01
زير ديپلم
♥معمـــــــآر♥
اسلام
ايران - بوشهر
با خانواده
فراري
نميکشم
ندارم
خـودم ♥
Galaxy A7
ندارم عاغا ندارم : )
174 - :)
zahra0720.avablog.ir

دنبال‌کنندگان

(204 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

2851 کاربر

حرف دل ❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️ :
_

❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x234_1479467404015846.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
دیدگاه · 1395/08/28 - 14:49 در یِـحِسِ م.. · ش: 1308894451 ·
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x236_1510771460046310.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
دیدگاه · 1396/08/24 - 21:58 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309538830 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x236_1510772379283445.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
2 دیدگاه · 1396/08/24 - 21:57 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309538827 ·
1 بازنشر:
❤️  تِــــــرمِـــہ  ❤️
❤️ تِــــــرمِـــہ ❤️
کِـه بـاشــی
بَـــعد از دادن
,
را
کُـــنـی وَ
باشــــی ...

photo_2017-11-15_14-02-49.jpg
43 دیدگاه · 1396/08/24 - 13:33 در زَنــگـــ.. · ش: 1309538003 ·
15 بازنشر: و 8 کاربر دیگر
☘️  تورک اوغلی☘️  مــــــــسعــــــود ☘️
☘️ تورک اوغلی☘️ مــــــــسعــــــود ☘️
شنیدن فوت کرمانشاهی اثر 7.3 ریشتری متاثر
این واقعه رو تمامی های تسلیت عرض کنم
و درگاه متعال برای صبر دارم
ما هم در غم از دست تان شریک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لرزه 4 و 2 ریشتری 11و 4:30 دقیقه بامداد را .بر اساس مرکز نگاری کشور زلزله سیلوانا و در 4 به وقوع .
ما به گذروندیم.
امضا: هر کس را که زَر در ترازوست زور در بازوست
68 دیدگاه · 1396/08/22 - 13:58 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309534147 ·
16 بازنشر: و 9 کاربر دیگر
بـلـوكــ13
بـلـوكــ13 (اطـلاع رسـان بــلوكـ 13)
تبريک صميمانه‌ به 50 کاربري که در 1 مهر متولد شده‌اند.
7 دیدگاه · 1396/07/1 - 07:30 در تبریک تولد · ش: 1309492882 ·
3 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x242_1501056030848455.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
2 دیدگاه · 1396/05/4 - 15:18 در My Love S.. · ش: 1309400552 ·
2 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x270_1501056509807785.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
دیدگاه · 1396/05/4 - 15:13 در My Love S.. · ش: 1309400539 ·
2 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x295_1501056551366893.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
دیدگاه · 1396/05/4 - 15:11 در My Love S.. · ش: 1309400533 ·
2 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x236_1501056664295704.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
دیدگاه · 1396/05/4 - 15:10 در My Love S.. · ش: 1309400530 ·
2 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x283_1501056846401072.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
دیدگاه · 1396/05/4 - 15:07 در My Love S.. · ش: 1309400524 ·
2 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x236_1501057201439119.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
دیدگاه · 1396/05/4 - 15:05 در My Love S.. · ش: 1309400517 ·
3 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x236_1501057276331935.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
دیدگاه · 1396/05/4 - 15:03 در My Love S.. · ش: 1309400511 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x236_1501057323267856.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
دیدگاه · 1396/05/4 - 15:02 در My Love S.. · ش: 1309400508 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x232_1501057568724009.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
دیدگاه · 1396/05/4 - 15:01 در My Love S.. · ش: 1309400506 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
236x236_1501058036525202.jpg
امضا: یِک لَحظــه دیدَنِ رُخِ جـانــانَم آرِزوسـت ♥♥
دیدگاه · 1396/05/4 - 15:00 در My Love S.. · ش: 1309400502 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15