❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️

تنها تویی که از لب من شعر می شوی هر کس که لایق غزل عاشقانه نیست درباره »

صفحه رسمی zahragoooli در شبکه اجتماعی بلوک 13

مشخصات

❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
76219 امتیاز
1149 پست
زن - متاهل
1378/07/01
زير ديپلم
♥معمـــــــآراینـــــــده♥
اسلام
ايران - بوشهر
با خانواده
فراري
نميکشم
ندارم
عِشقَــــــــــم♥♥
Galaxy A7
ندارم عاغا ندارم : )
174 - :)
zahra0720.avablog.ir

دنبال‌کنندگان

(186 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

2046 کاربر

حرف دل ❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️ :
_

❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x234_1479467404015846.jpg
دیدگاه · 1395/08/28 - 14:49 در یِـحِسِ م.. · ش: 1308894451 ·
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
دایی جانم بی تو با خاطره هایت چه کنم
چهل روز از نبودنت گذشت
چهل روز شد که عزادارم
چهل روز شد که خواهر یکی یدونت بعد از رفتنت کمرش خم شد
چهل روز شد که دیگه هیچکس منو زهرازری دایی صدا نمیزنه
چهل روز شد که سه تا پسرت بدون بابا شدن
چها روز شد که خنده حروم شد
چهل روز شد که چهار داداشت بدون برادر شدن
95/10/2لعنت بهت
photo_2017-01-10_22-24-50.jpg
8 دیدگاه · 1395/11/11 - 21:34 · ش: 1309067550 ·
4 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x241_1483025141447603.jpg
دیدگاه · 1395/10/9 - 21:15 در My Love S.. · ش: 1308986587 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x236_1483028796536130.jpg
دیدگاه · 1395/10/9 - 21:14 در My Love S.. · ش: 1308986586 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x259_1483029053991136.jpg
دیدگاه · 1395/10/9 - 21:14 در My Love S.. · ش: 1308986584 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x256_1483032998167203.jpeg
1 دیدگاه · 1395/10/9 - 21:13 در My Love S.. · ش: 1308986582 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x236_1483033893883052.jpg
دیدگاه · 1395/10/9 - 21:12 در My Love S.. · ش: 1308986580 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x265_1483032435383700.jpg
دیدگاه · 1395/10/9 - 21:11 در My Love S.. · ش: 1308986579 ·
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x257_1480752557816556.JPG
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:56 در My Love S.. · ش: 1308928858 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x231_1480753828151154.jpg
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:55 در My Love S.. · ش: 1308928856 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x236_1480756530474702.jpg
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:54 در My Love S.. · ش: 1308928853 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥


236x236_1480758668043151.jpg
1 دیدگاه · 1395/09/13 - 21:54 در My Love S.. · ش: 1308928850 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x168_1480759564403512.jpg
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:53 در My Love S.. · ش: 1308928846 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x236_1480760513536928.jpg
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:51 در My Love S.. · ش: 1308928844 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x236_1480764765919645.jpg
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:50 در My Love S.. · ش: 1308928843 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x236_1480765511845184.jpg
3 دیدگاه · 1395/09/13 - 21:49 در My Love S.. · ش: 1308928842 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15