❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️

تنها تویی که از لب من شعر می شوی هر کس که لایق غزل عاشقانه نیست درباره »

صفحه رسمی zahragoooli در شبکه اجتماعی بلوک 13

مشخصات

❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
76219 امتیاز
1149 پست
زن - متاهل
1378/07/01
زير ديپلم
♥معمـــــــآراینـــــــده♥
اسلام
ايران - بوشهر
با خانواده
فراري
نميکشم
ندارم
عِشقَــــــــــم♥♥
Galaxy A7
ندارم عاغا ندارم : )
174 - :)
zahra0720.avablog.ir

دنبال‌کنندگان

(187 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

2158 کاربر

حرف دل ❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️ :
_

❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x234_1479467404015846.jpg
دیدگاه · 1395/08/28 - 14:49 در یِـحِسِ م.. · ش: 1308894451 ·
☯ مــــــــســـــــــعــــــــــود ☯
☯ مــــــــســـــــــعــــــــــود ☯
مهم

1 : وقتی رو از طلب که بعد بدی این که به دستور کاری بده پاداشش بگیره . که توست این اصلا نداره در خدا و به رو بده عاجزانه در پروردگارت بزن و کن رو .

2 : دوم اکثر شبکه های اعم از و گرفته تا به های ساده ها دستی یه متن پست با اشاره این قران رو به 7 نفر آرزوهات میشه به ها میرسی 7 خبر میشنوی آروزهات نمیرسی و خبرا ترین و ترین هدف این و مرز و اینکه اسلام رو نابود و رو در بگیرن موقع مسیجی بهت ارسال ادامه این برای دیگه یه ساده خداوند که تو از من کار تلاش زحمت عرق با یه میخوای خواسته هات و و هات برسی .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بودن به وسیع شما مجازی میشه سازی های رو بدم .

فکر ..
31 دیدگاه · 1396/01/20 - 10:37 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309220750 ·
14 بازنشر: و 7 کاربر دیگر
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
دایی جانم بی تو با خاطره هایت چه کنم
چهل روز از نبودنت گذشت
چهل روز شد که عزادارم
چهل روز شد که خواهر یکی یدونت بعد از رفتنت کمرش خم شد
چهل روز شد که دیگه هیچکس منو زهرازری دایی صدا نمیزنه
چهل روز شد که سه تا پسرت بدون بابا شدن
چها روز شد که خنده حروم شد
چهل روز شد که چهار داداشت بدون برادر شدن
95/10/2لعنت بهت
photo_2017-01-10_22-24-50.jpg
8 دیدگاه · 1395/11/11 - 21:34 · ش: 1309067550 ·
4 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x241_1483025141447603.jpg
دیدگاه · 1395/10/9 - 21:15 در My Love S.. · ش: 1308986587 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x236_1483028796536130.jpg
دیدگاه · 1395/10/9 - 21:14 در My Love S.. · ش: 1308986586 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x259_1483029053991136.jpg
دیدگاه · 1395/10/9 - 21:14 در My Love S.. · ش: 1308986584 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x256_1483032998167203.jpeg
1 دیدگاه · 1395/10/9 - 21:13 در My Love S.. · ش: 1308986582 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x236_1483033893883052.jpg
دیدگاه · 1395/10/9 - 21:12 در My Love S.. · ش: 1308986580 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x265_1483032435383700.jpg
دیدگاه · 1395/10/9 - 21:11 در My Love S.. · ش: 1308986579 ·
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x257_1480752557816556.JPG
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:56 در My Love S.. · ش: 1308928858 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x231_1480753828151154.jpg
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:55 در My Love S.. · ش: 1308928856 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x236_1480756530474702.jpg
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:54 در My Love S.. · ش: 1308928853 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥


236x236_1480758668043151.jpg
1 دیدگاه · 1395/09/13 - 21:54 در My Love S.. · ش: 1308928850 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x168_1480759564403512.jpg
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:53 در My Love S.. · ش: 1308928846 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x236_1480760513536928.jpg
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:51 در My Love S.. · ش: 1308928844 ·
1 بازنشر:
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
❤️✿ پِـَـرنسِــســَــــــــم✿❤️
#: )

ـــــ . ــــ . ــــ . ـــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ــــــ . ـــــــ .

ZahRA♥♥♥
236x236_1480764765919645.jpg
دیدگاه · 1395/09/13 - 21:50 در My Love S.. · ش: 1308928843 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15